30/12/2015

Αποκατάσταση Λειτουργικού Βάθους Προβλητών 1,3 & Συντήρηση Μόλων Λιμ. Ραφήνας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ


Ο  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  Α.Ε

διακηρύσσει 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:


«Αποκατάσταση Λειτουργικού Βάθους Προβλητών 1 & 3 και Συντήρηση Μόλων Λιμένα Ραφήνας»


Προϋπολογισμού 166.050,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Διαβάστε τη Διακήρυξη