Εξοπλισμός ελέγχου, ασφάλειας και σηματοδότησης αερολιμένων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΓΝΩΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ.

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διευκρινίσεις