Προτεραιότητά μας η
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η λειτουργία φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, στο κεντρικό του κτήριο, εξυπηρετεί τις ανάγκες του Οργανισμού σε παροχή ενέργειας και μειώνει τους παραγόμενους ρύπους του CO2.

Συνολικά Στοιχεία από 01/06/2017
Παραγωγή Ενέργειας : 5049,499 kWh
Μείωση ρύπων CO2 : 3548,641 Kg

ΕΤΟΣ 2017
Παραγωγή Ενέργειας
σε kWh
Μείωση ρύπων CO2
σε Kg
Ιούνιος
3512,694
2458,888
Ιούλιος
1556,795
1089,753
Αύγουστος
-
-
Σεπτέμβριος
-
-
Οκτώβριος
-
-
Νοέμβριος
-
-
Δεκέμβριος