Προτεραιότητά μας η
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η λειτουργία φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, στο κεντρικό του κτήριο, εξυπηρετεί τις ανάγκες του Οργανισμού σε παροχή ενέργειας και μειώνει τους παραγόμενους ρύπους του CO2.

Συνολικά Στοιχεία από 01/06/2017
Παραγωγή Ενέργειας : 17374,38 kWh
Μείωση ρύπων CO2 : 12162,06 Kg

ΕΤΟΣ 2017
Παραγωγή Ενέργειας
σε kWh
Μείωση ρύπων CO2
σε Kg
Ιούνιος
3512,694
2458,888
Ιούλιος
1556,795
1089,753
Αύγουστος
2564,106
1794,874
Σεπτέμβριος
1583,319
1108,324
Οκτώβριος
1349,724
944,797
Νοέμβριος
4505,277
3153,697
Δεκέμβριος