ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. αναρτάται για δεκαπέντε (15) ημέρες -μέχρι 13 Ιουλίου 2018- το Τελικό Σχέδιο προς Ηλεκτρονική Διαβούλευση.