11/7/2013

Εγκατάσταση κτιρίου εξυπηρέτησης αλιέων

"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διεξαγωγή Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχων Μηχανικών με αντικείμενο: Μελέτη - Επίβλεψη -Έκδοση 'Αδειας Δόμησης για εγκατάσταση κτιρίου εξυπηρέτησης αλιέων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ραφήνας"

Διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δείτε το ΣΧΕΔΙΟ