7/11/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διεξαγωγή Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο "Εργασίες Επισκευής ανωδομής καταστρώματος στην παραλία ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ", δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ.  Α.Ε.

Διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ