18/7/2016

Εξοπλισμός ελέγχου, ασφάλειας και σηματοδότησης αερολιμένων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΓΝΩΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ.

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διευκρινίσεις
19/5/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των Παραλιών Δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ και ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΙΚΕΣ.

Διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
11/4/2016

Καθαρισμός Υπαίθριων & Στεγασμένων Χώρων ΧΖ Λιμένα Αγ. Μαρίνας

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Υπαίθριων και Στεγασμένων Χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αγίας Μαρίνας"

Διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ