14/2/2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚ. ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό την 14η Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Ραφήνα, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και δυνατότητα συνέχισης του διαγωνισμού, σε περίπτωση ίσης προσφοράς, με προφορικές προσφορές, για 2 έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μια ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου (μη αυτόματο ζυγιστικό όργανο), ικανότητας ζύγισης 60 τόνων, εγκατεστημένης στο λιμάνι της Ραφήνας, δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., συνολικού χώρου εμβαδού 130 τ.μ., συνολικού προϋπολογισμού διετίας € 72.000,00 πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Συμπληρωματικά στοιχεία
Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
7/11/2016

Παράταση Διενέργειας Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού.

για το έργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΜΑΓΝΩΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ(1) ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (X-RAY) ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ-ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ".

Παροχή πληροφοριών
Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
27/10/2016

Εξοπλισμός Ελέγχου Ασφαλείας και Σηματοδότησης αερολιμένων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ -ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ.

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
18/7/2016

Εξοπλισμός ελέγχου, ασφάλειας και σηματοδότησης αερολιμένων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΓΝΩΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ.

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διευκρινίσεις