8/12/2015

Υπηρ. Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου των Πλοίων

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου των Πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς του (λιμένες Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας), (CPV 90511000-2) σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε..

Διαβάστε την περίληψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
6/11/2015

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης & Επισκευής Λιμενικών Εγκαταστάσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμού 59.500,00 ευρώ

Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Λιμενικών Εγκαταστάσεων υπαίθριων και στεγασμένων χώρων Λιμένων Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

CPV : 98390000-3

Διαβάστε τη Διακήρυξη
23/6/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» .
Κωδικός CPV: 34955000-6 (Πλωτή αποβάθρα).

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διευκρινήσεις
Διευκρινήσεις
αναβάλλεται ο Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ορισμός Νέας Ημερομηνίας Διεξαγωγής