Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΩΝ – ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

Διορθώσεις επί της Διακήρυξης ΠΡ03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι:
Α) η ορθή ημερομηνία της αρ. Διακήρυξης ΠΡ03/2017 είναι 10/05/2017 και όχι 10/05/2015 που εκ παραδρομής έχει αναγραφεί και
Β) η ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού είναι 10:00 π.μ. και όχι 10:00 μ.μ. ως εκ παραδρομής έχει αναγραφεί.

Διαβάστε Περισσότερα