ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: νέες δημόσιες τουαλέτες
ΕΡΓΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: ηλεκτροδότηση πλοίων
Έργα Ανάπλασης Παραλιακού μετώπου
Έργα Αισθητικής Αναβάθμισης