Εκπαίδευση προσωπικού στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας

Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023, στο πλαίσιο ανάπτυξης του νέου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας Εργαζομένων ISO 45001, το προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας παρακολούθησε σχετική εκπαίδευση και θα ακολουθήσει διαβούλευση Εργαζομένων στα θέματα υγείας και ασφάλειας.

Προσεχώς θα πραγματοποιηθεί και το Συμβούλιο Ποιότητας για το ISO 9001.

Η μέριμνα του Οργανισμού για τα συστήματα ISO, στα οποία οφείλει να συμμορφώνεται, είναι συνεχής και ουσιαστική έχοντας ως γνώμονα τη σωστή και αποδοτική λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση του Λιμένα Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας.