Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΩΝ – ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΠΡ02/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :1830-25/04/2017
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ :42142

Ο Οργανισμός ανταποκρινόμενος στα αιτήματα Οικονομικών Φορέων λόγω καθυστερήσεων που αντιμετωπίζονται στο ΕΣΗΔΗΣ μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε
H Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ