Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΩΝ – ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΠΡ02/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :1830-25/04/2017
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ :42142

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. ανακοινώνει ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών για τον ανωτέρω Διαγωνισμό, μετέθεσε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 17:00.
Κατόπιν αυτού η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται για την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε
H Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ