Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. στα πλαίσια της στρατηγικής του να γίνει Λιμάνι Μηδενικών Ρύπων αναζητά τεχνογνωσία και στήριξη από Ευρωπαϊκά κέντρα χρηματοδότησης για να επιτύχει το στόχο του.
Έχει ήδη εγκριθεί η συμμετοχή στο έργο με τίτλο: «Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Building Retrofitting in the Mediterranean Area» (Πλαίσιο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για την Ενεργειακή Απόδοση σε Κτιριακές Προσαρμογές στη Περιοχή της Μεσογείου) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα FP7.

Το έργο αυτό θα δώσει την ευκαιρία στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας να αποκτήσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τη μετατροπή των κτιριακών δομών εντός της λιμενικής ζώνης σε λιγότερο ενεργοβόρες, με τη χρήση νέων τεχνικών και τεχνολογιών κατασκευής & ανακαίνισης κτιρίων, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (πχ μονάδα κομποστοποίησης που θα παρέχει θερμό νερό στα καταστήματα και κτίρια εντός της ζώνης του λιμένα, φωτισμός του λιμένα που θα τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές). Τα τεχνολογικά μέσα και ο έξυπνος σχεδιασμός μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας αποτελούν τους βασικούς στόχους του έργου.

Στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού θα μελετηθεί και προσαρμογή της υπάρχουσας μελέτης για το σταθμό των επιβατών σε βιοκλιματικό κτίριο μηδενικών ρύπων. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο έργο από το Πρόγραμμα FP7, αποτελεί στόχο του η σταδιακή μείωση των αερίων ρύπων στις περιοχές υλοποίησης του έργου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, καθώς και η απάντηση του ερωτήματος γιατί οι νέες τεχνολογίες μείωσης των καταναλώσεων ενέργειας δεν φθάνουν στον απλό πολίτη.  

Στο έργο ee-WiSE συμμετέχουν τα ακόλουθα ερευνητικά κέντρα αλλά και εταιρείες:

(01) τo μη-κερδοσκοπικό ερευνητικό Ινστιτούτο INTROMAC, Πανεπιστήμιο Extremadura, Ισπανία
(02) η εταιρεία συμβούλων EOLAS, Ισπανία,
(03) η εταιρεία συμβούλων PROJECTS IN MOTION, Μάλτα,
(04) το Βουλγαρικό Επιμελητήριο Κατασκευαστών, Βουλγαρία,
(05) η Ένωση Έρευνας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, Ισπανία,
(06) η εταιρεία Ενέργεια Α.Ε., Ισπανία,
(07) o Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας, Ελλάδα,
(08) η εταιρεία “Positive Energy”, Ελλάδα,
(09) το Πανεπιστήμιο Ege, Τουρκία,
(10) Ιερίδης και Μιχαήλ, εταιρεία Αρχιτεκτόνων, Κύπρος,
(11) X-Panel Ltd, Κύπρος,
(12) Ινστιτούτο Sperimentale Per L’ Edilizia Spa, Ιταλία,
(13) Avaca Technologies Consulting, Ελλάδα.

Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

Δύο λιμάνια, Ένας προορισμός... Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ.Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α. Ε. («Ο. Λ. Ρ. Α. Ε.») ιδρύθηκε το 2001 με το Ν. 2932/01, από τη μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Ραφήνας που είχε συσταθεί τον Δεκέμβριο του 1930 και είναι ο Επίσημος Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των λιμένων Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας Γραμματικού που έχουν την αποκλειστική σύνδεση με τη νότια Εύβοια και την σύνδεση με τις Κυκλάδες.
Το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ματσόπουλος Θεοφάνης Παναγιώτης, Εκτελεστικό Μέλος

ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ο.Λ.Ρ. A.E.
Πέππας Ιωάννης, Μη εκτελεστικό Μέλος
Παπαχρήστου Γεώργιος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Καραμολέγκου Γρηγορία, Εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α., Μη εκτελεστικό Μέλος
Κουρή Αλεξάνδρα, Εκπρόσωπος των υπαλλήλων, Μη εκτελεστικό Μέλος
Βαλαβάνης Αλέξανδρος, Εκπρόσωπος Φορτοεκφορτωτών, Μη εκτελεστικό μέλος
Η ποιότητα, κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή και τον τρόπο λειτουργίας του.

Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429.


Περισσότερα

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. στα πλαίσια της στρατηγικής του να γίνει Λιμάνι Μηδενικών Ρύπων αναζητά τεχνογνωσία και στήριξη από Ευρωπαϊκά κέντρα χρηματοδότησης για να επιτύχει το στόχο του.
Έχει ήδη εγκριθεί η συμμετοχή στο έργο με τίτλο: «Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Building Retrofitting in the Mediterranean Area» (Πλαίσιο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για την Ενεργειακή Απόδοση σε Κτιριακές Προσαρμογές στη Περιοχή της Μεσογείου) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα FP7.

Περισσότερα