Αλιευτικό & Τουριστικό Καταφύγιο

Ο Λιμένας διαθέτει Αλιευτικό καταφύγιο 50 θέσεων. Στις εγκαταστάσεις του Αλιευτικού καταφυγίου περιλαμβάνεται Γλύστρα για την εξυπηρέτηση των αλιέων. Η πρόσβαση στο καταφύγιο είναι ελεγχόμενη με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων. Η είσοδος και έξοδος στο Αλιευτικό καταφύγιο γίνεται με τη χρήση ειδικής κάρτας την οποία, οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν την Γλύστρα, μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Οργανισμού από Δευτέρα ως Παρασκευή και τις ώρες 08:00 με 15:00.

Το κόστος της κάρτας είναι 5 ευρώ για την αγορά της και 5 ευρώ για κάθε χρήση των Λιμενικών εγκαταστάσεων. Ως χρήση Λιμενικών εγκαταστάσεων εννοούμε την καθελκίση και ανελκίση μια φορά τους σκάφος τους κάνοντας χρήση της Γλύστρας. Ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να "γεμίσει" όσες χρήσεις θέλει την κάρτα του πληρώνοντας το αντίστοιχο ποσό. Η χρήση της κάρτας δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου υπάρχει και ηλεκτρονικό σύστημα παροχής ρεύματος και νερού. Η χρήση του συστήματος γίνεται με τη χρήση ειδικής κάρτας. Το κόστος αγοράς της κάρτας ανέρχεται στα 10 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την κάρτα από τα γραφεία του Οργανισμού από Δευτέρα ως Παρασκευή και τις ώρες 08:00 με 15:00. Την κάρτα γεμίζουμε με ένα ποσό ευρώ το οποίο χρησιμοποιούμε για την κατανάλωση του ρεύματος ή του νερού με βάση τον παρακάτω τιμοκατάλογο:

ΝΕΡΟ : 2,00 ευρώ ανά κυβικό
ΡΕΥΜΑ: 5,00 ευρώ ανά 24ωρο