ΕΝΤΥΠΑ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω έντυπα:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ:

Γενική Αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ:

Αίτηση θέσης Ελλιμενισμού

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ:

Αίτηση Παραχώρησης Χώρου

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση μπορείτε να την στείλετε σε μια από τις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@rafinaport.gr
grammateia@rafinaport.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τρόπος με τον οποίο θα κατεβάσετε το έντυπο εξαρτάται από το φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση που το πάτημα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού πάνω στο σύνδεσμο δεν λειτουργεί, πατήστε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού και στη συνέχεια επιλέξτε Άνοιγμα συνδέσμου σε νέο παράθυρο ή Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα.