Πιστοποιήσεις

Η ποιότητα, κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή και τον τρόπο λειτουργίας του.

Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Εντούτοις καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από οργανισμούς που εφαρμόζουν το πρότυπο σε όλες και όχι σε μεμονωμένες θέσεις ή δραστηριότητες.

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000, και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, με στόχο να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι μεταξύ άλλων:

    • Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
    • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
    • Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και η διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου
    • Η προσέλκυση επενδύσεων
    • Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
    • Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων
    • Η ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών

Διαβάστε ΤΗΝ :
Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Προσωπικών Δεδομένων
Κατεβάστε ΤΗΝ :
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου "Νέος επιβατικός σταθμός και λειτουργία λιμένα Ραφήνας"
Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου "Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Λιμένα Αγίας Μαρίνας δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.-      

Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

Δύο λιμάνια, Ένας προορισμός... Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ.Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α. Ε. («Ο. Λ. Ρ. Α. Ε.») ιδρύθηκε το 2001 με το Ν. 2932/01, από τη μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Ραφήνας που είχε συσταθεί τον Δεκέμβριο του 1930 και είναι ο Επίσημος Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των λιμένων Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας Γραμματικού που έχουν την αποκλειστική σύνδεση με τη νότια Εύβοια και την σύνδεση με τις Κυκλάδες.
Το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρυσοφώτης Σπυρίδων, Μη εκτελεστικό Μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ματσόπουλος Θεοφάνης Παναγιώτης, Εκτελεστικό Μέλος

ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ο.Λ.Ρ. A.E.
Πέππας Ιωάννης, Μη εκτελεστικό Μέλος
Παπαχρήστου Γεώργιος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Καραμολέγκου Γρηγορία, Εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α., Μη εκτελεστικό Μέλος
Κουρή Αλεξάνδρα, Εκπρόσωπος των υπαλλήλων, Μη εκτελεστικό Μέλος
Βαλαβάνης Αλέξανδρος, Εκπρόσωπος Φορτοεκφορτωτών, Μη εκτελεστικό μέλος
Η ποιότητα, κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή και τον τρόπο λειτουργίας του.

Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429.


Περισσότερα

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. στα πλαίσια της στρατηγικής του να γίνει Λιμάνι Μηδενικών Ρύπων αναζητά τεχνογνωσία και στήριξη από Ευρωπαϊκά κέντρα χρηματοδότησης για να επιτύχει το στόχο του.
Έχει ήδη εγκριθεί η συμμετοχή στο έργο με τίτλο: «Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Building Retrofitting in the Mediterranean Area» (Πλαίσιο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για την Ενεργειακή Απόδοση σε Κτιριακές Προσαρμογές στη Περιοχή της Μεσογείου) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα FP7.

Περισσότερα