ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διεξαγωγή Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο "Εργασίες Επισκευής ανωδομής καταστρώματος στην παραλία ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ", δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ.  Α.Ε.

Διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ