Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καθαρισμός των Υπαίθριων και Στεγασμένων Χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας Δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.».

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Σύμβαση