Τα δικαιώματα των επιβατών

Ταξιδεύεις με πλοίο και το δρομολόγιο ακυρώθηκε;
Είχες κάποιο ατύχημα στη θάλασσα;
Είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες ή μειωμένη κινητικότητα;
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σου.

Δικαιώματα επιβατών

Γνωρίζετε ότι έχετε ορισμένα δικαιώματα όταν ταξιδεύετε με πλοίο στην ΕΕ;

Πρώτον, απαγορεύεται να χρεώνεστε με επιπλέον ποσό λόγω της εθνικότητάς σας ή του τόπου έκδοσης του εισιτηρίου.
Δεύτερον, σε περίπτωση προβλήματος, π.χ. καθυστέρησης ή ακύρωσης που εμποδίζουν την επιβίβασή σας στο πλοίο, έχετε δικαιώματα που ισχύουν αν:

1. αναχωρείτε από λιμάνι της ΕΕ με οποιονδήποτε μεταφορέα
2. ή φθάνετε σε λιμάνι της ΕΕ με οποιονδήποτε μεταφορέα

Τα δικαιώματα αυτά δεν ισχύουν σε πλοία:

1. που μπορούν να μεταφέρουν λιγότερους από 13 επιβάτες
2. που έχουν πλήρωμα 3 άτομα το πολύ
3. που καλύπτουν διαδρομή μικρότερη από 500 μέτρα (απλή μετάβαση)
4. που χαρακτηρίζονται ως ιστορικά
5. που πραγματοποιούν εκδρομές και περιηγήσεις σε αξιοθέατα - αν δεν παρέχουν κατάλυμα ή περισσότερες από δύο διανυκτερεύσεις στο πλοίο.

Ακύρωση ή καθυστέρηση

Εάν το δρομολόγιο ακυρωθεί ή καθυστερήσει, δικαιούστε να ενημερωθείτε πλήρως και εγκαίρως για το τι συμβαίνει όση ώρα περιμένετε ενώ:

Σε περίπτωση που το δρομολόγιο ακυρωθεί, ή η αναχώρηση καθυστερήσει για πάνω από 90 λεπτά, έχετε δικαίωμα να επιλέξετε:

1. είτε επιστροφή του ναύλου και, κατά περίπτωση, δωρεάν επιστροφή στο σημείο απ’ όπου ξεκινήσατε το ταξίδι σας,
2. είτε μεταφορά, υπό παρεμφερείς συνθήκες, στον τελικό προορισμό σας το ταχύτερο δυνατό και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η αναχώρησή σας καθυστερήσει πάνω από 90 λεπτά, στις περισσότερες περιπτώσεις δικαιούστε:

1. γεύματα και αναψυκτικά - ανάλογα με τον χρόνο αναμονής
2. κατάλυμα – αν χρειαστεί να διανυκτερεύσετε

Αν η άφιξή σας στον τελικό προορισμό καθυστερήσει πάνω 1 ώρα, δικαιούστε αποζημίωση. Ανάλογα με το χρόνο της καθυστέρησης, η αποζημίωση είναι ίση με το 25% ή το 50% της τιμής του εισιτηρίου.
Δεν θα λάβετε αποζημίωση αν η καθυστέρηση οφείλεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες ή φυσικές καταστροφές.
 
Παράπονα/καταγγελίες*

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας δεν έχουν γίνει σεβαστά, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον μεταφορέα εντός 2 μηνών από την ημερομηνία που σημειώθηκε το συμβάν. Ο μεταφορέας πρέπει να αντιδράσει εντός 1 μηνός και να σας δώσει την τελική απάντηση εντός 2 μηνών από την παραλαβή της καταγγελίας.
Αν η απάντηση δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εθνικό φορέα επιβολής της νομοθεσίας.

 
Ατυχήματα στη θάλασσα

Εάν τραυματιστείτε σε ατύχημα στη θάλασσα, δικαιούστε αποζημίωση από τον μεταφορέα. Σε περίπτωση θανάτου, αποζημίωση μπορούν να ζητήσουν τα εξαρτώμενα από εσάς μέλη της οικογένειάς σας.
Δικαιούστε επίσης αποζημίωση από τον μεταφορέα αν οι αποσκευές, τα οχήματα ή άλλα υπάρχοντά σας χαθούν ή υποστούν φθορές σε ατύχημα στη θάλασσα.
Εάν είστε άτομο με μειωμένη κινητικότητα, η αποζημίωση για την απώλεια ή τη φθορά των αναπηρικών αμαξιδίων ή άλλου ειδικού εξοπλισμού πρέπει να καλύπτει το πλήρες κόστος επισκευής ή αντικατάστασής τους.
Δικαιούστε να λάβετε προκαταβολή από τον μεταφορέα για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου που οφείλεται σε:

1. ναυάγιο
2. ανατροπή
3. σύγκρουση
4. προσάραξη του πλοίου
5. έκρηξη ή πυρκαγιά στο πλοίο
6. ελάττωμα του πλοίου

Παράπονα/καταγγελίες*

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας από ατύχημα στη θάλασσα, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση δια της δικαστικής οδού, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω χώρες:

1. στη χώρα της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας του μεταφορέα ή της μόνιμης κατοικίας του.
2. στη χώρα αναχώρησης ή προορισμού
3. στη χώρα μόνιμης κατοικίας σας εφόσον ο μεταφορέας ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα αυτή και υπόκειται στη δικαιοδοσία της
4. στη χώρα στην οποία συνάφθηκε η ταξιδιωτική σύμβαση, εφόσον ο μεταφορέας ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα αυτή και υπόκειται στη δικαιοδοσία της

Αν οι αποσκευές σας χάθηκαν ή υπέστησαν φθορά, θα πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς τον μεταφορέα. Ιδανικά θα πρέπει να το κάνετε είτε κατά την αποβίβασή σας από το πλοίο, είτε κατά την παραλαβή των αποσκευών σας ή το αργότερο εντός 15 ημερών από την αποβίβαση ή την παράδοση. Διαφορετικά, θα χάσετε το δικαίωμά σας για αποζημίωση.

Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να προσφύγετε στα δικαστήρια εντός 2 ετών από το συμβάν – αν και η στιγμή έναρξης της περιόδου αυτής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη φύση της απώλειας ή της ζημίας.
 
Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα

Ακόμη και αν είστε άτομο με μειωμένη κινητικότητα, έχετε το δικαίωμα να ταξιδεύετε με πλοίο, όπως κάθε άλλος και δικαιούστε δωρεάν βοήθεια κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το πλοίο, την αλλαγή πλοίων, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και στο λιμάνι.
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πρακτορείο έκδοσης εισιτηρίων ή το ταξιδιωτικό γραφείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το ταξίδι σας και να εξηγήσετε τι είδους βοήθεια χρειάζεστε.
Ακόμη όμως και αν δεν το έχετε κάνει, ο μεταφορέας και ο φορέας διαχείρισης του τερματικού σταθμού οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσει κατά την επιβίβαση και αποβίβαση σας από το πλοίο, καθώς και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Κατά την κράτηση του εισιτηρίου, δηλώστε τυχόν ειδικές ανάγκες σχετικά με το κατάλυμα, την επιλογή της θέσης στο ταξίδι, την απαιτούμενη βοήθεια ή την ανάγκη να μεταφέρετε ιατρικό εξοπλισμό.
Ο μεταφορέας μπορεί να σας ζητήσει να συνοδεύεστε από άλλο άτομο αν αυτό είναι αναγκαίο για λόγους ασφάλειας, ή λόγω του σχεδιασμού του πλοίου ή της λιμενικής υποδομής. Το άτομο αυτό δικαιούται να ταξιδέψει δωρεάν.
Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα να λάβετε βοήθεια στο ταξίδι σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές ή τον μεταφορέα.
Αν η απάντηση δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εθνικό φορέα επιβολής της νομοθεσίας της χώρας όπου συνέβη το περιστατικό.

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;
Απευθυνθείτε για βοήθεια και συμβουλές στο ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρα σας στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm

 
* Έντυπα υποβολής παραπόνων θα βρείτε:

ΡΑΦΗΝΑ: Στα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων, στo φυλάκιο του Λιμεναρχείου, στην είσοδο του λιμένα και στο γραφείο του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στο λιμάνι.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: Στα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων και στο καφέ - εστιατόριο «Κάβο Μαρίνα».

 
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ!