Προτεραιότητά μας η
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η λειτουργία φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, στο κεντρικό του κτήριο, εξυπηρετεί τις ανάγκες του Οργανισμού σε παροχή ενέργειας και μειώνει τους παραγόμενους ρύπους του CO2.

Συνολικά Στοιχεία από 01/06/2017
Παραγωγή Ενέργειας : 21383,98 kWh
Μείωση ρύπων CO2 : 14968,91 Kg