ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τον Μέτοχο "Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε." της Ανωνύμου Εταιρείας "Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε." στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2018 την 23η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Ραφήνα, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


Διαβάστε την Πρόσκληση