Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής Διαγωνισμού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ

Ραφήνα 03/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μίας ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου (μη αυτόματο ζυγιστικό όργανο), ικανότητας ζύγισης 60 τόνων, Αρ. Διακ. Π01/2019, μετατίθεται από τις 06/05/2019 στις 14/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.


Για την Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αικατερίνη Αδαμοπούλου