Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου

Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου ο πρόεδρος της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., κ. Σπυρίδων Χρυσοφώτης και ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης υπέγραψαν την Προγραμματική Σύμβαση που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Αναδιάταξη προβλητών και αποκατάσταση προστασίας ποδός προβλητών 3 έως 9 Λιμένος Ραφήνας», συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για το Λιμένα της Ραφήνας, το οποίο λαμβάνει σάρκα και οστά χάρη στις εντατικές προσπάθειες και μεθοδικές ενέργειες της διοίκησης και του προσωπικού του Οργανισμού. 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών στους χρήστες του Λιμένα Ραφήνας ώστε:
Να γίνει άμεσα η επισκευή των ύφαλων τμημάτων των κρηπιδοτοίχων και λοιπών κατασκευών στο μέτωπο παραβολής των πλοίων.
Να αποκατασταθεί το ωφέλιμο βάθος στον λιμένα (τουλάχιστον 7,50μ), ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον, κατά το δυνατόν, νέες υποσκαφές στα κρηπιδώματα ή/και στους τεχνητούς ογκολίθους προστασίας ποδός.
Να γίνει αναδιάταξη των προβλητών/θέσεων παραβολής των πλοίων ώστε να δημιουργηθούν προβλήτες με πλάτος της τάξης των 28-30m, στους οποίους να ελλιμενίζονται/πρυμνοδετούν με ασφάλεια τα συμβατικά και ταχύπλοα πλοία που έχουν ως λιμένα αφετηρίας την Ραφήνα.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9779.05.064. 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας, θα συνεχίσει να εργάζεται, με συνέπεια και υπευθυνότητα, για ένα λιμάνι που εγγυάται την ασφάλεια πλοίων και επιβατών, αλλά και στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση των μονάδων και υπηρεσιών του.