Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

Αγαπητέ επισκέπτη, ταξιδιώτη,

Η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. σας ενημερώνει ότι το ποσό του προστίμου από παράνομη στάθμευση καταβάλλεται κατά το ήμισυ, εάν ο παραβάτης το εξοφλήσει εντός δέκα (10) ημερών από την βεβαίωση του.

Σε περίπτωση που το πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός του Οικονομικού Έτους που βεβαιώθηκε, τότε η οφειλή αποστέλλεται για αναγκαστική είσπραξη στην Αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο παραβάτης έχει την δυνατότητα να καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο είτε στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. ή σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να προσκομίσει το διπλότυπο είσπραξης (εξόφλησης) είτε στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., είτε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.