ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ
«ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 3 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 4 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ, ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ». (CPV 71300000-1)

Διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ