ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» .
Κωδικός CPV: 34955000-6 (Πλωτή αποβάθρα).

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διευκρινήσεις

Διευκρινήσεις

αναβάλλεται ο Πρόχειρος Διαγωνισμός

Ορισμός Νέας Ημερομηνίας Διεξαγωγής