Στατιστικά στοιχεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: για να κατεβάσετε το συνδεδεμένο αρχείο κάντε δεξί κλικ πάνω στο σύνδεσμο και επιλέξτε "Άνοιγμα σε νέα καρτέλα"

Συγκεντρωτικά στοιχεία Λ. Ραφήνας 2023
Συγκεντρωτικά στοιχεία Λ. Ραφήνας 2022
Συγκεντρωτικά στοιχεία Λ. Ραφήνας 2021
Συγκεντρωτικά στοιχεία Λ. Ραφήνας 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία Λ. Ραφήνας 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία Λ. Ραφήνας 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία Λ. Ραφήνας 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία Λ. Ραφήνας 2016
Συγκεντρωτικά στοιχεία Λ. Ραφήνας 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΡΑΦΗΝΑ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 2014-2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 2014-2017

ΡΑΦΗΝΑ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016

ΡΑΦΗΝΑ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015

ΡΑΦΗΝΑ 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ&ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2007-2011
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝA ΡΑΦΗΝΑΣ 2008-2012
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 2008-2012(ΚΑΤΑΠΛΟΙ-ΑΠΟΠΛΟΙ)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ 2013


ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ&ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 2007-2011
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝA ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 2008-2012
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 2013