Πρακτική Περιβαλλοντική Άσκηση

Ραφήνα 11/11/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με κυρίαρχο μέλημά  μας την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, από τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας A.E. και την ανάδοχο εταιρεία, Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος (E.P.E.), η οποία είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης εντός των περιοχών δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., η προγραμματισμένη ετήσια πρακτική άσκηση στο χώρο του Αλιευτικού Καταφυγίου Λιμένα Ραφήνας. Την Πέμπτη 24/10/2019 είχε προηγηθεί θεωρητική εκπαίδευσης με το ίδιο θέμα, και είχε αναπτυχθεί λεπτομερώς το σενάριο της σημερινής πρακτικής άσκησης.

Διαβάστε Περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (ταχ. διεύθυνση: Ακτή Ανδρέα Παπανδρέου, αρμόδιος υπάλληλος: Λάμπρου Βαϊα, τηλ. επικοινωνίας: 2294022840) ως Αρχή Σχεδιασμού του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (MASTERPLAN) λιμένα Ραφήνας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β’ 1225):

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση ΝΕΑΣ ημερομηνίας διεξαγωγής Ανοιχτού Διαγωνισμού

Ραφήνα 17/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετ:  Το υπ’ αρ. 5/2019 Πρακτικό του Δ.Σ. της ΟΛΡ Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΘΧΩ469ΗΞ8-ΙΝΛ)

Σας ενημερώνουμε ότι θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μιας (1) ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου (μη αυτόματο ζυγιστικό όργανο), ικανότητας ζύγισης 60 τόνων, εγκατεστημένης στο Λιμάνι της Ραφήνας, δικαιοδοσίας της ΟΛΡ Α.Ε. λόγω τροποποίησης όρων της Διακήρυξης υπ’ αρ. Π01/2019.

Διαβάστε Περισσότερα