Διορθώσεις επί της Διακήρυξης ΠΡ03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι:
Α) η ορθή ημερομηνία της αρ. Διακήρυξης ΠΡ03/2017 είναι 10/05/2017 και όχι 10/05/2015 που εκ παραδρομής έχει αναγραφεί και
Β) η ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού είναι 10:00 π.μ. και όχι 10:00 μ.μ. ως εκ παραδρομής έχει αναγραφεί.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο ΠΡ 01/2017

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ της Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. 

Διαβάστε τις Διευκρινήσεις
Διαβάστε Περισσότερα