Διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα «Παλιά Πλοία»


Στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας Ραφήνα 2017» σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός ζωγραφικής θα διεξαχθεί την Πέμπτη 3/8 και Παρασκευή 4/8 στο ξενοδοχείο «ΑΥΡΑ» όπου θα πραγματοποιηθεί και η βράβευση το Σάββατο 5/8 στις 18:00.

Ερωτήματα επί της Διαξήρυξης ΠΡ05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος επί της υπ’ αρ. ΠΡ05/2017 Διακήρυξης του Ο.Λ.Ρ.  Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (www.rafinaport.gr) και στη διαδρομή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡ05.

Διαβάστε Περισσότερα