Πιστοποιητικά Ανάλυσης Δειγμάτων Θαλασσίνου Νερού & Άμμου

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. με την ευαισθησία για την υγεία των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος  που τον διακρίνει, έκανε ενδελεχή έλεγχο με δείγματα θαλάσσιου νερού και άμμου από τις  παραλίες δικαιοδοσίας του.

Διαβάστε Περισσότερα

Ερωτήματα επί της Διαξήρυξης ΠΡ05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος επί της υπ’ αρ. ΠΡ05/2017 Διακήρυξης του Ο.Λ.Ρ.  Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (www.rafinaport.gr) και στη διαδρομή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡ05.

Διαβάστε Περισσότερα