Έργα Ανάπλασης Παραλιακού μετώπου
Έργα Αισθητικής Αναβάθμισης
Έργα Αισθητικής Αναβάθμισης
Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου - Παλαιό Λιμάνι Ραφήνας
Στατικές Ενισχύσεις Κτιριακού Συγκροτήματος ΑΝΩ ΚΑΜΑΡΕΣ