Διορθώσεις επί της Διακήρυξης ΠΡ03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι:
Α) η ορθή ημερομηνία της αρ. Διακήρυξης ΠΡ03/2017 είναι 10/05/2017 και όχι 10/05/2015 που εκ παραδρομής έχει αναγραφεί και
Β) η ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού είναι 10:00 π.μ. και όχι 10:00 μ.μ. ως εκ παραδρομής έχει αναγραφεί.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο ΠΡ 01/2017

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ της Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. 

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο Π 01/2017

Ραφήνα :  23/02/2017
Αρ. Πρωτ. :  876

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 01/2017
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. στην προκήρυξη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού Νο Π 01/2017 συμπληρώνει στο άρθρο 5 «Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό…….»:

Διαβάστε Περισσότερα

Ευχαριστήρια επιστολή απερχόμενου Προέδρου κ. Ορκόπουλου Γεώργιου

Απερχόμενος από την προεδρία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας αισθάνομαι την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να ευχαριστήσω με αυτήν την επιστολή τους εργαζομένους του Οργανισμού για την άριστη συνεργασία. Είχα το προνόμιο να ηγηθώ ικανού, αξιόπιστου και αφοσιωμένου προσωπικού που σπάνια συναντάς. Με συνολική δουλειά, ήθος και αφοσίωση κατορθώσαμε να φέρουμε εις πέρας το δύσκολο έργο που μας ανατέθηκε.