23/6/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» .
Κωδικός CPV: 34955000-6 (Πλωτή αποβάθρα).

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διευκρινήσεις
Διευκρινήσεις
αναβάλλεται ο Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ορισμός Νέας Ημερομηνίας Διεξαγωγής
11/7/2013

Εγκατάσταση κτιρίου εξυπηρέτησης αλιέων

"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διεξαγωγή Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχων Μηχανικών με αντικείμενο: Μελέτη - Επίβλεψη -Έκδοση 'Αδειας Δόμησης για εγκατάσταση κτιρίου εξυπηρέτησης αλιέων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ραφήνας"

Διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δείτε το ΣΧΕΔΙΟ